Celostátní informační systém o jízdních řádech (CIS JŘ) je informační systém obsahující informace o přepravním spojení. Z pověření Ministerstva dopravy České republiky vede CIS JŘ pro potřeby cestující veřejnosti společnost CHAPS spol. s r.o., která shromažďuje data autobusové, železniční, letecké, lodní a městské hromadné dopravy. Data jízdních řádů autobusové dopravy dodávají do CIS JŘ krajské úřady, magistráty, příp. městské úřady, data ostatních jízdních řádů poskytují jednotliví dopravci.   
 
       
  

Železniční doprava

    
   
 
  
  

Veřejná linková osobní doprava

 
   
   
 
  
  

Letecká doprava

 
   
 
  
  

Městská hromadná doprava

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  

Kombinace

 
   
   
   
 
  
  
  
 

Napište nám   Aktualizace dat PC verze [nové okno]  

Blind friendly web  [nové okno]  Valid HTML 4.01!  [nové okno]